Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 27, 2018

Vi fortsätter på hundsportstemat!

I dagens avsnitt pratar vi om de grunder vi vet om kring sporten weightpull. Utrustning och den fysiska aspekten lägger vi tyngden vid.

Utövar du weightpull? Använd #72graderWP för att visa oss mer om denna sport genom instagram och lär upp oss där vår kunskap brister!