Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 24, 2018

Podden gästas av Ulrica Isebark. Hon är bland annat Nose Work- instruktör och kommer att guida er genom lite grunder och inlärning kring hundsporten samt svara på era lyssnarfrågor. 


May 2, 2018

Vi fortsätter på hundsportstemat!

I dagens avsnitt pratar vi om de grunder vi vet om kring sporten nosework. Lite kring historien bakom, hur det är upplagt och våra tankar kring sporten. 

Utövar du nosework? Använd #72gradernw för att visa oss mer om denna sport genom instagram och lär upp oss där vår...