Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2018

En stor del av hundägarskapet handlar om utfodring. För oss är det ett intressant ämne som vi gärna utforskar. 

Vi går igenom en vanlig dag hos oss tre, vad vi ger för foder, hur ofta, varför och vad vi har för framtidsplaner!

Använd gärna hashtagen #72gradermatvrak för att visa era hundars måltider!