Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 1, 2018

Vi välkomnar Britta Agardh tillbaka till podcasten!

I dagens avsnitt berättar hon om det nya projektet "Sund med hund" tillsammans med SBK som finansieras av Svenskt friluftsliv. 

Projektet är igång med åtta Friskvårdsinstruktörer som efter examination ska öka kunskapen om hur man enkelt, roligt och framförallt billigt kan motivera hundägare att träna tillsammans med sina fyrbenta vänner! 

Läs mer på SBK's hemsida om projektet här.