Preview Mode Links will not work in preview mode

May 2, 2018

Vi fortsätter på hundsportstemat!

I dagens avsnitt pratar vi om de grunder vi vet om kring sporten nosework. Lite kring historien bakom, hur det är upplagt och våra tankar kring sporten. 

Utövar du nosework? Använd #72gradernw för att visa oss mer om denna sport genom instagram och lär upp oss där vår kunskap brister!

För att läsa mer om nosework, läs på www.snwk.se