Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 10, 2018

I vissa perioder sker saker och ting i rasande takt. Därför ägnar vi dagens avsnitt till att berätta om alla förändringar som sker för att ge er en djupare insyn i våran vardag. 

Vi samtalar även om lyssnarfrågor och udda saker som kan ske en hundägare.