Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 13, 2018

Form check av de tvåbenta.

När snart en fjärdedel av 2018 gått var det dags för en koll av mattarna till alla hundar i 72 grader teamet. Vi pratar om hur den ofrivilliga vilan tagit över i vinterns mörker, pratar om våra drömmar inom hundvärlden och fler intressanta lyssnarfrågor tas upp. 

Den stora frågan är till er lyssnare, vilken hundras skulle ni välja som är utanför er hunds rasgrupp?