Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 5, 2018

Vad är det första ordet ni tänker på hur ni ser på hundmöten? Att ibland få se på det från ett annat perspektiv kan få spännande resultat!

Vi pratar om hur olika våra hundmöten går med våra fem hundar. Hur vi tänkt kring det och vad våra små övningar är som får det att gå så harmoniskt så möjligt. Detta är ett brett område och vi sammanfattar snabbt våra synvinklar på detta!

 

//Rebecka, Elin, Felicia och de fyrbenta