Preview Mode Links will not work in preview mode

May 17, 2018

I detta avsnitt pratar Felicia och Rebecka om omplaceringar!

Detta är något som ni önskat att vi ska ta upp och vi har valt att prata kring: 

- Våra egna erfarenheter,

- Tips, vad man ska tänka på innan

- Fina berättelser ifrån er lyssnare

- Sist men inte minst, vad ordet omplacering betyder för oss!

 

Hoppas ni gillar det och kommentera gärna om vi ska prata om detta igen ✨