Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 3, 2018

I dagens avsnitt grottar Elin och Felicia ner sig i mycket av det som har med balansbollträning att göra. Vilka olika typer av bollar finns det och ser användningsområdet olika ut för dom? 
Vi pratar om olika träningssätt och svarar på lyssnarfrågor.