Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 20, 2018

Att använda sig av en "loggbok" är ett bra redskap i alla typer av hundträning för att nå och se utveckling. Vi pratar om olika sätt att logga på så som via appar, bujo och filmer. Men även om vad man kan logga som är betydelsefullt och ger resultat i träningen.