Preview Mode Links will not work in preview mode

Aug 9, 2018

I dagens avsnitt pratar Felicia och Rebecka om Eyas agilitygrunder! Det pratas om skillnader från då och nu under Felicias agilitykarriär. Mycket tips och tankar tas upp, lyssna och kom med fler frågor och funderingar!