Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2018

Felicia och Rebecka pratar om sommarens vandringsturer. Vilka vandringar som genomförts och vilka som står på tur. De pratar om deras olika klövjeväskor och hur de helst packas. Lite smått och gott som hör vandra med hund till!