Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 24, 2018

Podden gästas av Ulrica Isebark. Hon är bland annat Nose Work- instruktör och kommer att guida er genom lite grunder och inlärning kring hundsporten samt svara på era lyssnarfrågor.