Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 10, 2018

46. Eva-Marie Wergård 
- Hemlig gäst.

Detta avsnittet får vi veta vem Eva- Marie är, hur hon startade med hund och hur det nu resulterat i ett företag med framgång inom hundvärlden. Vi känner henne som Propiraya och idag syns hon även som grundaren av den aktuella podcasten: Mentala mästare. 

Eva- Marie delar...


Sep 3, 2018

I dagens avsnitt grottar Elin och Felicia ner sig i mycket av det som har med balansbollträning att göra. Vilka olika typer av bollar finns det och ser användningsområdet olika ut för dom? 
Vi pratar om olika träningssätt och svarar på lyssnarfrågor.